ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 311

Prețuiește trecutul! Trăiește prezentul! Privește cu încredere spre viitor!

njnj
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 311

Viziunea școlii:

Școala Gimnazială Nr. 311 susține o educație în mișcare, orientată spre valori democratice și umaniste, care dau fiecărui copil și cadru didactic șansa de a atinge propria excelență, într-un mediu confortabil și stimulativ. Ca parte integrată a sistemului de învăţământ românesc, şcoala noastră îşi propune iniţierea şi dezvoltarea activităţilor care vizează egalizarea şanselor prin educaţie, asigurarea calităţii educaţiei, dezvoltarea formării profesionale şi educaţia permanentă. Școala noastră este instituția unde elevii își  descoperă și își  dezvoltă aptitudinile, unde sunt  încurajate atât competiția și performanța, dar și cooperarea, în care se formează gândirea critică și se oferă șanse reale de orientare a carierei pentru toți elevii.

Deviza noastră :

PREȚUIEȘTE TRECUTUL! TRĂIEȘTE PREZENTUL!PRIVEȘTE CU ÎNCREDERE SPRE VIITOR!
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 311

Misiunea școlii:

Școala Gimnazială Nr. 311 își propune să promoveze o educație modernă, fundamentată pe principii și valori educaționale care să ofere tuturor elevilor posibilitatea dezvoltării lor în ceea ce privește:

• formarea academică;
• stimularea si încurajarea creativității;
• reziliența, tăria de caracter, valori sănătoase;
• crearea unui climat favorabil studiului, încurajarea cercetării, studiului individual și perfecționării continue a cadrelor didactice;
• permanenta preocupare asupra rolului pe care îl are școala în societate și interesul de a răspunde cât mai eficient la nevoile și cerințele acesteia;
• permanenta colaborare cu familia, comunitatea și cu ceilalți factori implicati în demersul educațional.

Obiectivul nostru final constă în formarea unor personalități integre care să promoveze valorile morale în societate, să trăiască relevant și în concordanță cu ceea ce gândesc, să contribuie la însănătoșirea morală a societații românești, să fie factori activi în consolidarea democrației românești și formarea unor buni cetățeni europeni.

Ai o intrebare?

Contactaţi-ne!